fredag 14 oktober 2011

Talking test

Den gamla devisen att nivån på förmågan att prata under träning är en bra indikation på hur långt man är från VO2 max har visat sig fungera ganska väl. Jag har dock märkt under långa lopp att mot slutet har jag en förmåga att prata trots att pulsen är mycket hög, 195 under senaste halvmaran (min max är 204). Det här referatet till en studie om vilken nivå man ska träna på, ofta något lägre än VO2 max, dvs, man kan prata när man springer. Men om det är en bra idé eller inte beror på hur vältränad man är, och vilka mål man har:

So if you are a beginning exerciser or not competitive, the standard talk test remains a good idea. The latest American College of Sports Medicine exercise recommendations, issued in July, say that to improve your health, you should aim for 30 minutes a day of simple, moderate-intensity exercise. In practice, that means that your exercise sessions should be performed at an intensity at which “you can easily carry on a conversation with an exercise partner,” Dr. Quinn says.

But if your exercise goals are physically loftier — if you dream of significantly increasing your endurance, for example, or lowering your 5K race time — then you probably need to rethink how you use the talk test. “Based on our results,” Dr. Quinn says, “you will need to increase the intensity of the exercise to the point where talking becomes difficult” in at least some of your weekly workouts.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hälsoblogg