fredag 6 maj 2011

Numren hjälper

Här är ett intressant referat till en artikel om att få tidsinformation under ett lopp. Under experimentet som gjordes gav olika information till olika försökspersoner, rätt tid, fel tid snabbt, fel tid för långsamt och ingen tid. Slutsatsen är tydlig: det är betydligt bättre att få korrekt tid eller tid som visar lite för bra resultat jämfört med de andra angivelserna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hälsoblogg